Wat we doen voor onze klanten

INDUSTRIE

© Luminus Solutions

AB Inbev #WKK #leasecontract #biogas

De brouwerij van AB Inbev in Hoegaarden zuivert haar afvalwater aan de hand van vergisting in een bioreactor. Dat proces vraagt warmte en levert biogas (grotendeels broeikasgassen) als bijproduct. Onder normale omstandigheden wordt het biogas afgefakkeld zonder verder nut.

In 2004 installeerden we er Vlaanderens allereerste WKK op basis van biogas. De installatie leverde stroom én warmte voor de waterzuivering. In 2014 werd besloten om de WKK op te waarderen, waardoor ze nu 20% meer energie produceert, goed voor 195 kilowatt.

Onze samenwerking met AB Inbev startte in 2002 met een eerste energieaudit in de toenmalige brouwerij Bellevue. Sindsdien is die samenwerking alleen maar gegroeid. Naast de bouw en financiering van de biogas-WKK in Hoegaarden, hebben we ook de engineering en projectleiding gedaan voor de bouw van een WKK-installatie in de brouwerij van Leuven. En binnenkort starten de werken voor een nieuwe biogas-WKK in de brouwerij van Jupille.

Bart Simonet, Plant Manager bij AB Inbev in Hoegaarden, vertelt over de samenwerking met Luminus Solutions.

“De strategische ambitie van UCB als het op broeikasgassen aankomt, is om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. Vanparijs Engineers hielp ons bij de installatie van een WKK-systeem dat lokaal elektriciteit produceert en warmte recupereert. Zo verhogen we onze energie-efficiëntie en verlagen we onze CO2-uitstoot.”

Eric Browaeys, Site Director Belgium, UCB

UCB #WKK

Het Belgische UCB ontwikkelt en produceert geneesmiddelen voor neurologische of immunologische aandoeningen. Tegen 2030 wil UCB dat koolstofneutraal doen. Het bedrijf stelde daarvoor een gedetailleerd actieplan op.

In het kader van een vooropgestelde energiebesparing van 35% tegen 2030 plaatsten we een WKK van 800 kilowatt elektrisch vermogen op het dak van de UCB-site in Eigenbrakel. Die levert warmte en elektriciteit voor de gebouwen en productieprocessen, maar kan ook flexibel ingeschakeld worden om het stroomnet te ondersteunen. Wanneer dat gebeurt op een moment dat de warmtevraag laag is, wordt de overtollige warmte opgeslagen in een buffervat van 30 kubieke meter voor later gebruik.

De installatie haalt een globale efficiëntie van meer dan 90%. Dat komt overeen met 39% minder CO2-uitstoot vergeleken met afzonderlijke warmte- en elektriciteitsproductie.

© Luminus

© Novartis

Novartis #UPS #WKK

Op de productiesite van Novartis in Puurs worden gespecialiseerde producten voor oogzorg gemaakt voor patiënten in meer dan 155 landen. Onze samenwerking met Novartis om de energie-efficiëntie op de productiesite te verbeteren gaat jaren terug.

In 2001 zorgden we via de plaatsing van een UPS-systeem voor een ononderbroken stroomvoorziening. Dat was een aanvulling op de twee UPS-systemen die zich al op de site bevonden. We hadden een samenwerking met fabrikant Hitec Power Protection voor het onderhoud van de drie UPS-systemen en deden in 2019 ook een revisie van de UPS-installatie die we plaatsten. In 2012 plaatsten we bijkomend een WKK van 1190 kWe. Die installatie werd geïntegreerd in de bestaande infrastructuur om de warmteproductie te optimaliseren.

Met het oog op de toekomst bekijken we op welke manier het productieproces nog energie-efficiënter kan. Er wordt daarbij zowel naar de productie van warmte als naar de mogelijkheden van zonne- en windenergie gekeken.

GEBOUWEN

© Luminus Solutions

Anderlechtse Haard #energieprestatiecontract #WKK #stookplaatsrenovatie #zonnepanelen

De Anderlechtse Haard is een van de grootste Brusselse sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze beheert zowel individuele woningen als grote woonblokken die al uit de jaren zeventig dateren. Om het onderhoud en de energieperformantie van haar gebouwen te verzekeren, sloot de Anderlechtse Haard het eerste Belgische multi-site energieprestatiecontract af met Luminus Solutions.

Het contract omvat de volledige renovatie van 45 verwarmingsinstallaties, de integratie van maar liefst 17 WKK’s met een vermogen van 15 tot 110 kWe, nieuwe warmtehuishoudingssystemen en 7 zonnepaneleninstallaties. Daarnaast staan we in voor het onderhoud van de installaties in alle gebouwen.

De werkzaamheden, goed voor een investering van 6 miljoen euro, werden volledig gefinancierd via Luminus Solutions. Zo ziet de Anderlechtse Haard een onmiddellijke besparing op haar facturen en kunnen de bewoners van de appartementen genieten van meer comfort met een kleinere ecologische voetafdruk.

Provincie Luik #energieprestatiecontract #stookplaatsrenovatie #isolatie #relighting #zonnepanelen

In het kader van het RenoWatt-project, waarmee de Waalse regering de energie-efficiëntie van openbare gebouwen wil verbeteren, voerden we een eerste reeks renovatieprojecten uit in 14 onderwijsinstellingen in de provincie Luik, in de vorm van energieprestatiecontracten. Het gaat om instellingen van de stad Seraing, de gemeente Oupeye en de provincie Luik.

In totaal isoleerden we meer dan 10.000 m² daken en 5000 m² façades en vervingen we ongeveer 8000 m² ramen. Daarnaast renoveerden we stookplaatsen, moderniseerden we de verlichting en plaatsten we zonnepanelen. De werken zijn gestart in 2018 en zijn intussen grotendeels opgeleverd.

Daarnaast zorgen we gedurende 15 jaar voor het beheer en het onderhoud van de installaties én voor de beloofde besparingen. De installaties worden gemonitord vanop afstand zodat energieverlies snel gedetecteerd kan worden. Zo helpen we de Luikse scholen om energie te besparen. De resultaten die in 2019 en 2020 werden behaald, zijn erg hoopgevend voor de komende jaren en overtreffen wat vooropgesteld werd.

Die resultaten zijn er bijvoorbeeld al in de Ecole Polytechnique in Hoei, waar de renovatie van vijf ketelruimtes en de isolatie van de bouwschil een besparing opleverde van 21% op het elektriciteitsverbruik en 55% op het gasverbruik, goed voor 380 ton minder CO2-uitstoot. Of in het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs van Haspengouw in Waremme, waar we gelijkaardige renovaties uitvoerden, aangevuld met de plaatsing van zonnepanelen en relighting. Die aanpassingen waren goed voor een totale energiebesparing van 32% en een reductie van 190 ton CO2, maar zorgden ook voor meer comfort voor leerkrachten en leerlingen.

© Luminus Solutions

© Center Parcs

Center Parcs #WKK #leasecontract

De parken van Center Parcs zijn gebouwd rond natuurbeleving. Het mag dus niet verbazen dat duurzaamheid van prioritair belang is voor de organisatie. Bij Luminus Solutions denken we graag met hen mee om die ambitie waar te maken.

Voor een onderneming die naast haar stroomverbruik ook een subtropisch zwemparadijs te verwarmen heeft, is een WKK ideaal. Die recupereert de restwarmte van de elektriciteitsproductie om het zwembadwater te verwarmen. Zo blijft het verbruik van fossiele brandstof tot een absoluut minimum beperkt.

Het park De Vossemeren in Lommel kreeg de Belgische primeur. De WKK daar levert een besparing op van 490 ton CO2 per jaar. Ondertussen is ook in het vernieuwde park in De Haan een WKK in gebruik genomen en ook in Kempense Meren en Erperheide lopen WKK-projecten.

GEZONDHEIDSZORG

© Luminus Solutions

Sint-Trudo #UPS #MUPS #WKK

Voor ziekenhuizen is ononderbroken stroomvoorziening vaak -letterlijk- een kwestie van leven of dood. In 2017 renoveerde Vanparijs Engineers, nu Luminus Solutions, de dynamische UPS-installatie van het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo in Sint-Truiden. Die installatie werd in 1997 geplaatst. Door de renovatie is Sint-Trudo voor de komende 20 jaar verzekerd van kwalitatieve ononderbroken stroomvoorziening.

Het project was op dat moment uniek in zijn soort. Het was de eerste keer dat een twintig jaar oude UPS-installatie een complete upgrade kreeg. Doorgaans wordt een UPS-installatie die einde levensduur is volledig vervangen, hetgeen een aanzienlijke investering en soms ingrijpende wijzigingen in de bestaande infrastructuur inhoudt. Met deze “upgrade”-oplossing van Luminus Solutions kon het ziekenhuis verder werken met haar vertrouwde UPS-installatie zonder te moeten investeren in een nieuwe machine.

Intussen plaatsten wij ook een WKK van 350 kW in het ziekenhuis. Tijdens de studiefase werden verschillende opties voor de locatie van de centrale bekeken. Omdat de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis in rekening moesten worden gebracht, kon de WKK geen extra buitenruimte innemen. De centrale kreeg dus een bestemming binnen het bestaande gebouw, in de bestaande stookplaats. De installatie werd voorzien van een buffervat van 12000 liter aan de buitenzijde van het gebouw. Het buffervat maakt de WKK rendabeler en flexibeler omdat het heel wat warmte kan bufferen.

“Sint-Trudo ging voor de installatie van de WKK opnieuw in zee met Luminus Solutions omdat ze, naast hun competitieve aanbieding, de UPS-installatie en de site heel goed kennen. Dat is een groot voordeel, omdat er complexe elektrische werken moesten gebeuren zonder risico de elektriciteitsvoorziening van het ziekenhuis in gevaar te brengen. Luminus Solutions staat ook in voor het onderhoud van zowel de UPS-installatie als de WKK”

Erik Maesen, Manager Aankoop en Logistiek, Sint-Trudo Ziekenhuis

© Luminus Solutions

UMC Sint-Pieter #WKK

Onze dienstverlening binnen het universitair ziekenhuis Sint-Pieter, dat deel uitmaakt van het IRIS-ziekenhuisnetwerk, gaat terug tot 2010. Toen installeerden we op de campus aan de Hallepoort in het centrum van Brussel een WKK met een vermogen van 1,5 megawatt.

We deden ook bijkomende aanpassingen aan het verwarmingssysteem in de gebouwen. De lagere retourtemperaturen die daarmee bereikt werden, zorgden ervoor dat de WKK meer uren kon draaien en dus een grotere meerwaarde creëerde. We optimaliseerden het rendement, veel meer dan op dat moment gangbaar was. Onze installatie leverde (en doet dat tot op vandaag) 50% van de elektriciteitsvraag in heel het ziekenhuis en 70% van de warmtevraag.

In 2020 plaatsten we op de naburige campus César De Paepe, ook een vestiging van het UMC Sint-Pieter in Brussel, een WKK-installatie met een vermogen van 210 kWe. De warmte die deze WKK produceert, wordt geïnjecteerd in het centrale verwarmingssysteem van het ziekenhuis, parallel met de bestaande klassieke gasketels.

"De plaatsing van de WKK in 2010 was een logistieke uitdaging. De motor van 15 ton werd met een zware kraan over een nieuwbouw van 10 verdiepingen gehesen en aan de andere kant terug neergelaten. Dat alles in het centrum van Brussel, tussen drie andere bouwkranen en in de doorgang naar de spoeddienst van het ziekenhuis.”

Steven De Vroede, Director Engineering & Project Management bij Luminus Solutions

“Gezien de uitbreidingen van het UZA hadden wij nood aan extra warmteproductie. We kwamen uit bij een WKK, die ons enerzijds de nodige warmte kan leveren en anderzijds ook elektriciteit. De WKK die we nu hebben bespaart ons 700.000 euro kosten per jaar. Zo hebben we op drie jaar de totale installatie terugverdiend.”

Dirk Deman, Manager Technical Services, UZ Antwerpen

UZ Antwerpen #WKK #sanitairwarmwater

Een WKK is aangewezen bij een grote en constante energievraag. Dat ervaart ook het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Door een uitbreiding hadden ze nood aan extra warmteproductie die past bij hun filosofie van energieneutrale nieuwbouw.

Wij gingen voor hen aan de slag met historische gebruiksgegevens om een optimale installatie uit te tekenen. Het ziekenhuis beschikt nu over een motor van 1,5 megawatt en twee buffervaten van 30.000 liter. Door de juiste dimensionering en de mogelijkheid om warmte op te slaan voor later, kan de installatie ook in de zomer optimaal draaien. Dat zorgt voor een hoger rendement en beperkt de onderhoudskosten.

Door tegelijk de installatie voor sanitair warm water te renoveren, konden we de retourtemperatuur van het hele systeem verlagen. Bovendien is de nieuwe sanitaire installatie compacter, waardoor er minder warmte verloren gaat.

© Luminus Solutions

INFRASTRUCTUUR

“Die 3000 kWe is genoeg om de elektriciteitsbehoeften van een stad met 14.000 inwoners te dekken en de Waalse burgers te voorzien van lokaal geproduceerde energie”

Julien Moulin, Voorzitter van Gazonor Benelux

Gazonor Benelux #WKK #onderhoudscontract

In april 2019 huldigde Gazonor Benelux in Anderlues (provincie Henegouwen) de eerste site voor de productie van groene elektriciteit uit mijngas in België in. Gazonor Benelux is een filiaal van de groep La Française de l'Énergie. Het bedrijf produceert elektriciteit op basis van mijngas uit voormalige mijnbekkens. Naast de valorisatie van een lokale energiebron vermindert de ontginning van mijngas de koolstofvoetafdruk van de steenkoolbekkens en wordt voorkomen dat methaan, een broeikasgas met een impact die 25 keer groter is dan CO2, naar de oppervlakte stijgt.

De omzetting van mijngas in groene stroom én warmte wordt mogelijk gemaakt door twee warmte-krachtkoppelingsinstallaties met elk een vermogen van 1500 kWe. Luminus sloot een contract af met Gazonor Benelux voor de terugkoop van de elektriciteit die afkomstig is van deze twee WKK-installaties met een totaal vermogen van 3000 kWe. Luminus Solutions staat in voor het onderhoud van beide WKK's. Beide motoren zijn volledig geautomatiseerd en produceren constant elektriciteit. De beschikbaarheid van de installaties speelt dus een essentiële rol en Luminus Solutions biedt op dit vlak echt een toegevoegde waarde.

Farmabedrijf Sanofi #MUPS

© Luminus Solutions

“In 2016 deed Sanofi een beroep op Vanparijs Engineers voor het gebruik van de krachtigste mobiele UPS van Europa, met een vermogen van 1600 kVA. De UPS bewees zijn diensten gedurende 12 maanden op onze site in Virty-sur-Seine in Frankrijk.”

Jean-Marie Pez, projectmanager, Sanofi

Luchthaven Oostende #UPS #MUPS

De stroomvoorziening op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge is sinds 2001 beveiligd met een dynamische UPS. Wij bouwden die installatie om de landingsbanen en luchtverkeersleiding te beschermen tegen stroomuitvallen.

Al sinds het begin van onze samenwerking staan we garant voor het omniumonderhoud van de installatie. We voerden ook vijfjaarlijkse revisies uit. Tijdens die onderhoudswerken wordt de ononderbroken stroomvoorziening gegarandeerd door een van onze mobiele UPS-systemen.

Voor deze categorie van luchthaven was het de laatste jaren niet meer nodig om permanent over een ononderbroken stroomvoorziening te beschikken. Daarom hebben we de dynamische UPS in 2019 omgebouwd naar een klassieke noodstroomgroep.

Daarbij vervingen we de koppelingen en werd de sturing van het systeem volledig aangepast. De noodstroomgroep behoudt wel zijn UPS-functie, zodat die nog altijd kan worden ingezet wanneer dat nodig is. Zo anticiperen we op een eventuele toekomstige uitbreiding van de activiteiten op de luchthaven.

Tijdens de ombouwwerken, die drie weken duurden, werd onze mobiele UPS met een vermogen van 1000 kVA met bijkomende hoogspanningstransformatoren ingezet als back-up stroombeveiliging.