Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De missie van Luminus Solutions is onze klanten te voorzien van betrouwbare en efficiënte energie. Dat doel vertaalt zich ook naar onze eigen werking, waar we het hoogste belang hechten aan veiligheid en duurzaamheid. Op dit moment werken we rond die thema’s aan twee grote projecten.

VCA**-certificaat in 2021

Op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu steunt ons beleid op drie pijlers:

  • De overtuiging dat elke vorm van schade en elk ongeluk voorkomen kan worden.
  • Een engagement voor doorlopende verbetering van onze werkwijzen, ons beleid en onze structuren.
  • Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, op elk niveau.

Het VCA**-certificaat komt overeen met onze brede visie op veiligheid. Daarom bereiden we momenteel een grondige doorlichting voor van onze werklocaties en ons bedrijf. Dat biedt ons een waardemeter en klankbord voor ons beleid.

Carbon footprint

We werken samen met CO2Logic aan een audit van onze totale CO2-uitstoot voor 2019. Op basis van de resultaten zullen we een actieplan formuleren om onze impact op het klimaat te verkleinen en te compenseren. Dat zal ons in staat stellen om op korte termijn een CO2-neutraal label te halen. In afwachting namen we al verschillende maatregelen. Zo plaatsten we zonnepanelen op het dak van ons kantoor en voorzagen we ons kantoor van een intelligente HVAC-sturing.

Smartflower

“De Smartflower aan onze kantoren in Hoegaarden staat symbool voor het potentieel van techniek en duurzaamheid. De zonnepanelen bloeien open bij zonsopgang, volgen de zon doorheen de dag voor een maximale opbrengst en sluiten ‘s nachts weer. De energie gebruiken we niet alleen voor onze kantoren, maar is ook vrij toegankelijk voor iedereen die er langskomt.”
Raoul Nihart, CEO